Hạt bi thép SUNGHO GH-18 (sungho-GH-18) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/sungho-GH-18
Name Hạt bi thép SUNGHO GH-18
Code sungho-GH-18
Type Standard
Brand Sungho
Category Hạt bi thép, Hạt mài
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (kg)
In Stock 10.00
Product Details

Hạt bi thép  Gh18 , sử dụng chủ yếu trong các nhà máy đóng tàu công nghiệp.

Sản phẩm được sản xuất từ nhà máy SungHo - Hàn Quốc, đảm bảo hàng chất lượng, có chứng chỉ C/O, C/Q của nhà sản xuất.