Hạt bi thép SungHo GL25 (76956973) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/76956973
Name Hạt bi thép SungHo GL25
Code 76956973
Type Standard
Brand Sungho
Category Hạt bi thép, Hạt mài
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Kg (kg)
In Stock 0.00
Product Details

Hạt bi thép  GL25, được sử dụng chủ yếu trong hoạt động đóng tàu thủy.

Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nhà máy SungHo - Hàn Quốc với chất lượng đảm bảo.

Sản phẩm có chứng chỉ C/O, C/Q đầy đủ của nhà cung cấp.