Kẹp Mass Korea 550A (49813329) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/49813329
Name Kẹp Mass Korea 550A
Code 49813329
Type Standard
Brand
Category Công cụ dụng cụ
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Pcs (Pcs)
In Stock 0.00
Product Details

Kẹp mass  550A, chắc chắn tiện dụng, tiếp điểm tốt

Sản phẩm KẸP MASS được sản xuất tại HÀN QUỐC (KOREA), hiện đang được các xưởng đóng tàu, sản xuất thân vỏ xe chuyên dùng ưa chuộng sử dụng