Bép cắt Daesung (73899349) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/73899349
Name Bép cắt Daesung
Code 73899349
Type Standard
Brand
Category Công cụ dụng cụ
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Pcs (Pcs)
In Stock 0.00
Product Details

Bép cắt Daesung được sử dụng để cắt các vật liệu kim loại:

Số 1: Cắt vật liệu độ dày 10-15mm

Số 2: Cắt vật liệu độ dày 15-30mm

Số 3: Cắt vật liệu độ dày 30-40mm

Số 4: Cắt vật liệu độ dày 40-50mm

Xuất xứ: Korea