hạt garnet mesh 30/60 (mesh-30-60) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/mesh-30-60
Name hạt garnet mesh 30/60
Code mesh-30-60
Type Standard
Brand mesh
Category Hạt GARNET
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (kg)
In Stock 0.00
Product Details

.Đặc điểm ưu việt của hạt mài Garnet

Không độc hại, ít gây ô nhiễm cho không khí, đất, nước
Chất lượng Làm sạch bề mặt tốt nhất đạt tới SA 3.0
Tạo độ nhám cao: 50 – 100 micron
Hàm lượng muối, tạp chất nhỏ
Khối lượng sử dụng ít nhất, bằng 50% so với hạt Nix; 20% so với Cát
Năng suất nhanh hơn 2 lần so với Cát, Nix, PS Ball; 3 – 5 lần so với UHP
Chất thải ít độc, không cần xử lý
Có thể tái sử dụng 5 lần
Dễ sử dụng, không cần che chắn kỹ
Không gây cháy nổ, an toàn PCCC tốt