Dây phun bi 32 x 48 x 40m/cuộn (67664179) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/67664179
Name Dây phun bi 32 x 48 x 40m/cuộn
Code 67664179
Type Standard
Brand
Category DÂY PHUN BI
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit m (m)
In Stock 0.00
Product Details

Dây phun hạt mài 32 x 48 x 40m/cuộn

Đường kính trong (mm): 32mm
Đường kính ngoài (mm): 48mm
Chiều dài /cuộn (m): 40m/cuộn
Áp lực làm việc (bar): max 15 bar
Áp lực nổ: 45 bar