ỐNG HÚT BỤI THÔNG GIÓ phi 150 (28503284) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/28503284
Name ỐNG HÚT BỤI THÔNG GIÓ phi 150
Code 28503284
Type Standard
Brand
Category Công cụ dụng cụ
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit m (m)
In Stock 0.00