Tay cắt Daesung-Korea (22485119) Sản phẩm
https://vkeglobal.com/shop/product/22485119
Name Tay cắt Daesung-Korea
Code 22485119
Type Standard
Brand
Category Công cụ dụng cụ
Tax Rate Vietnam VAT 10%
Tax Method Exclusive
Unit Pcs (Pcs)
In Stock 0.00
Product Details

Tay cắt hơi (Mỏ cắt hơi)

Model: DS-202

Nhà sản xuất: Deasung - Korea

Khả năng cắt max: 30mm

Chiều dài tổng: 450mm

Khối lượng: 620g